Runristning L2006:1378, Ny 23:1 i Arvika, Värmland
Foto av Runristning L2006:1378
Foto av Runristning L2006:1378
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, sentida, glimmerbergart, 0.9x1.1 m st och 0.1 m tjhäll med runristningar runt kanterna, i mitten en oval solbud.Plattan har spruckit men ihopcementerats. Är placerad sombordsskiva i trädgården. Stenen är ristad på 1800-talet, enligtSven Johansson, Nygärdet, Dalen. Skiss iinventeringshandlingarna. Tolkning: djurinspektor eiri uti Berghar ristadt runan uti denna sten. 24 m VSV om nr 1 är: 2)Ristning, sentida, i lös sten ca 1.4x1x0.4 m st, gnejs. Inskrift:Skiss i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Ny socken i Arvika kommun (Värmlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av moränkulle. Tomtmark.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Ny socken eller Arvika kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.765737
Longitud: 12.446034
Lämnings-ID: L2006:1378
Riksantikvarieämbetets ID: Ny 23:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Värmland
Kommun: Arvika
Socken: Ny
Riksantikvarieämbetets information: » L2006:1378