Runristning L2005:4650, Östra Ämtervik 81:1 i Sunne, Värmland
Foto av Runristning L2005:4650
Foto av Runristning L2005:4650
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Sentida runristning i flyttblock. Stenen är 2x1,5 m och 1,2 m hsamt flyttad till platsen i sen tid. På stenblockets ovansidastår: HENRY EKHOLM/KAMPEBROBAKIN/ Konstnären Henry Ekholm, somsommartid bebor torpetKampebrobacken, omedelbart väster omlandsvägen, högg in inskriften 1970. Skiss iinventeringshandlingarna. Revideringsinventering 1993: Stenensyns från vägen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Östra Ämtervik socken i Sunne kommun (Värmlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägslänt.

2,5 m NÖ om vägkant. Ca 40 m Ö om bostadshuset "Kampebrobacken".

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Östra Ämtervik socken eller Sunne kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.683628
Longitud: 13.274451
Lämnings-ID: L2005:4650
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Ämtervik 81:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Värmland
Kommun: Sunne
Socken: Östra Ämtervik
Riksantikvarieämbetets information: » L2005:4650