Runristning L2004:3473, Arboga stad 4:2 i Arboga, Västmanland
Foto av Runristning L2004:3473
Foto av Runristning L2004:3473
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hus, 2-vånings av tegel 26x17 m (VSV-ÖNÖ), undervalmatsadeltak av tegel. Rödrappat, med vitrappade knutar ochfönsterbårder. I N väggens bottenvåning mot Nygatan finns 4fönstergluggar med oval överdel 0.55 m h och 0.5 m br. Husetinrymmer nu Arboga museum.I ÖNÖ källarhallsväggen 2 m SV om ingången till museet finns:2) Sten med runor, inmurad i väggen, 0.4 m h och 0.3 m br. Inskrift på den mot ÖNÖ vända sidan: Se skiss i inv handl. Under huset är en källare, S om byggnaden är ett medeltidaknuttimrat trähus uppställt (Beskrivn se RAÄ-nr 19). Huset ärflyttat från ursprunglig plats.Beslut om byggnadsminne, 88-03-26.
Enligt Riksantikvarieämbetets fältexemplar av Västmanlands runinskrifter är det en sentida runinskrift som lyder: "Sven år 1088".

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Arboga stad socken i Arboga kommun (Västmanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Korsningen Nygatan - Dragmansgatan.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Arboga stad socken eller Arboga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.393816
Longitud: 15.837067
Lämnings-ID: L2004:3473
Riksantikvarieämbetets ID: Arboga stad 4:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västmanland
Kommun: Arboga
Socken: Arboga stad
Riksantikvarieämbetets information: » L2004:3473