Runristning L1966:5616, Frändefors 9:1 i Vänersborg, Västra Götaland
Foto av Runristning L1966:5616
Foto av Runristning L1966:5616
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning, sentida, på häll, 0,54 m h, 0,42 m br och 0,1 m tj. Rundhöjd 3 cm.

Inskrift: "Thrakn vk / kunar raistu / stain har".

Stenen står löst lutad mot SÖ i ett (ev.) odlingsröse, 8 m i diam och 0,5 m h, av 0,2-0,9 m st stenar.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Frändefors socken i Vänersborgs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SV-slänt av bergsrygg. Skogsmark.

35 NÖ om krök av sämre brukningsväg.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Frändefors socken eller Vänersborg kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.422739
Longitud: 12.117162
Lämnings-ID: L1966:5616
Riksantikvarieämbetets ID: Frändefors 9:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Vänersborg
Socken: Frändefors
Riksantikvarieämbetets information: » L1966:5616