Runristning L1965:6017, Södra Åsarp 24:2 i Tranemo, Västra Götaland
Foto av Runristning L1965:6017
Foto av Runristning L1965:6017
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, uppgift om, vilken lämnats av gamle kyrkvaktmästare Johansson, kyrkliden. Dennes far skall vid grävning i vägbanken (RAÄ-nr Södra Åsarp 24:1) påträffat delar av en runsten. Dessa skall dock ha lagts tillbaka i vägbanken.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Södra Åsarp socken i Tranemo kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Södra Åsarp socken eller Tranemo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.55558
Longitud: 13.378453
Lämnings-ID: L1965:6017
Riksantikvarieämbetets ID: Södra Åsarp 24:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tranemo
Socken: Södra Åsarp
Riksantikvarieämbetets information: » L1965:6017