Runristning L1965:5829, Lerum 17:1 i Lerum, Västra Götaland
Foto av Runristning L1965:5829
Foto av Runristning L1965:5829
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Sentida runristning i löst liggande häll. Hällen är 2,1 m lång (NÖ-SV), 1 m bred och 0,15 m tjock. Ristningen är 1,6 x 0,65 m och runhöjden är 6-15 cm. Inskrift från SÖ: (översubt): LARS HIALMBARG (senare ristat) EK:HARALD VO RATO R AT SIGNE (fyra sista orden uppochner). På ett par ställen har ännu yngre ristare inristat sina namn i hällen. Se även den scannade inventeringsboken för en skiss.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Lerum socken i Lerums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Brant strandsluttning åt SÖ med bergklackar och block. Skogsmark.

Ca 15 m NNV om strandlinje, ca 2,5 m över vattnet.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Lerum socken eller Lerum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.737038
Longitud: 12.280653
Lämnings-ID: L1965:5829
Riksantikvarieämbetets ID: Lerum 17:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lerum
Socken: Lerum
Riksantikvarieämbetets information: » L1965:5829