Runristning L1964:6594, Södra Ving 224:1 i Ulricehamn, Västra Götaland
Foto av Runristning L1964:6594
Foto av Runristning L1964:6594
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning, uppgift om. Enligt Borås Tidning resp Borås Nyheter, har vid Romsås en runristning av "6 meters längd" i berghällen påträffats av en scoutpatrull. Närmare platsangivelse för runristningen än "Romsås" saknas i tidningsartiklarna. "Runristningen" eftersöktes för gäves vid besiktningen.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Södra Ving socken i Ulricehamns kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Södra Ving socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.825984
Longitud: 13.246037
Lämnings-ID: L1964:6594
Riksantikvarieämbetets ID: Södra Ving 224:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Ulricehamn
Socken: Södra Ving
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:6594