Runristning L1964:4533, Stora Lundby 220:1 i Lerum, Västra Götaland
Foto av Runristning L1964:4533
Foto av Runristning L1964:4533
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, recent, grå granit, 1,65 m h, 1 m br (V-Ö) och 0,5 tj. Inskrift mot S i en "ormslinga", separat inskrift åt S. Mot ÖNS är inristat en "hällristningsfigur", 0,7 m h med en yxa i handen. "Runinskriften" tycks vara en ren fantasiprodukt utan mening. Se runavskrift och skiss i inskannat bokuppslag under Referenser. Enligt tomtägaren torde stenen vara huggen för mer än 50 år sedan. Stenen står löst.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Stora Lundby socken i Lerums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S-sluttning av bergshöjd. Tomtmark.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Stora Lundby socken eller Lerum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.826431
Longitud: 12.198424
Lämnings-ID: L1964:4533
Riksantikvarieämbetets ID: Stora Lundby 220:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lerum
Socken: Stora Lundby
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:4533