Runristning L1964:3988, Stora Mellby 7:1 i Alingsås, Västra Götaland
Foto av Runristning L1964:3988
Foto av Runristning L1964:3988
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, sentida, vittrande granit, intill 0,75 m h, 1,45 m br (NÖ-SV) och 0,4 m tj. Stenen har en snedställd (NÖ) överyta i vilken runor inhuggits. Runorna är 24 st, 8-10 cm st och intill 0,5 cm dj. Runorna är inhuggna på stenens snedställda överyta (SÖ-sidan) och har varit imålade med svart färg. Stenes yta är delvis täckt av lav vilket gjort att ytan är något vittrad och söndersprängd. Se inskannat bokuppslag under Referenser för skiss och avskrift av runtexten.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Stora Mellby socken i Alingsås kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av långsträckt åsrygg. Skogsmark.

6 m NV om landsväg och 30 m NÖ om åkerkant, 23 m VSV om stenmur.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Stora Mellby socken eller Alingsås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.171664
Longitud: 12.667479
Lämnings-ID: L1964:3988
Riksantikvarieämbetets ID: Stora Mellby 7:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Alingsås
Socken: Stora Mellby
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:3988