Runristning L1962:8568, Ledsjö 113:1 i Götene, Västra Götaland
Foto av Runristning L1962:8568
Foto av Runristning L1962:8568
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Fyndplats för runristad sentida svinbete. Utförd som amulett, och med på den ena sidan inristat de 11 sista runorna ur den äldre 24-typiga runraden, samt på den andra sidan inristat 8 runor med lydelsen "HALLBEKK".

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Ledsjö socken i Götene kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Invid naturligt vattenhål på moränhöjd.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Ledsjö socken eller Götene kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.473891
Longitud: 13.572439
Lämnings-ID: L1962:8568
Riksantikvarieämbetets ID: Ledsjö 113:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Götene
Socken: Ledsjö
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:8568