Runristning L1962:6310, Norra Ving 30:1 i Skara, Västra Götaland
Foto av Runristning L1962:6310
Foto av Runristning L1962:6310
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runinskrift på en rektangulär stenskiva, ca 2,0 m lång, 1,0 m bred och 0,2 m tjock. Stenskivan ligger på 2 huggna sandstenar, som vilar på en kalkhäll, 1,2 x 0,6 x 0,1 m (NNÖ-SSV) och bildar på så sätt ett slags bord. På stenskivan finnes en runinskrift med en form som skissen visar (se scannat dokument). Runslingan är sentida och är tillverkad av kyrkoherden Carl Stolpe, död 1903, vars namn står inristat på stenskiva. På stenens SSV del återfinns en pil i N-S inristad. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "karl : stolbi : lakþi : stin : þasi :"

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Norra Ving socken i Skara kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

På en liten kulle på Norra Vings prästgårdstomt, i lövträdsdunge.

18 m ÖSÖ om väg (NÖ-SV), 11 m NNÖ om husknut.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Norra Ving socken eller Skara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.380626
Longitud: 13.576844
Lämnings-ID: L1962:6310
Riksantikvarieämbetets ID: Norra Ving 30:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Skara
Socken: Norra Ving
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:6310