Runristning L1961:3762, Råda 90:1 i Lidköping, Västra Götaland
Foto av Runristning L1961:3762
Foto av Runristning L1961:3762
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Fyndplats för kvarnstensfragment med runinskrift. På Lidköpings Hantverks- och Sjöfartsmuseum förvaras ett kvarnstensfragment med runinskrift, 0,26 m långt, 0,21 m brett och 0,03 m tjockt. Funnen i "lilla grustaget vid Björnegården". Enligt Stig Andersson, Nolegården (ägare också till Björnegården), var "lilla grustaget" beläget vid X på fotokartan. Grustaget är numera igenlagt och beväxt med buskar och nässlor. Enligt museets datakort lyder runtexten: "KLAKA SATI STIN þANSI IFTIR RUKA FAþ. (se även den scannade inventeringsboken).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Råda socken i Lidköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

ÖNÖ kanten av långsträckt (NNV-SSÖ) ändmorän (Råda ås). Skogsmark, beväxt med i huvudsak tallar.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Råda socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.510394
Longitud: 13.07504
Lämnings-ID: L1961:3762
Riksantikvarieämbetets ID: Råda 90:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lidköping
Socken: Råda
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:3762