Runristning L1960:1594, Västra Frölunda 414:1 i Göteborg, Västra Götaland
Foto av Runristning L1960:1594
Foto av Runristning L1960:1594
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runor, sentida. Ej fornlämning enligt Göteborgs arkeologiska museums arkiv. Ej återfunnen vid inventeringen 1973. Området är nu starkt förändrat genom rivning av byggnader samt markvård.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Göteborg socken i Göteborgs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Göteborg socken eller Göteborg kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.68302
Longitud: 11.891992
Lämnings-ID: L1960:1594
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Frölunda 414:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Göteborg
Socken: Göteborg
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:1594