Runristning L1952:6330, Härlunda 480 i Älmhult, Kronoberg
Foto av Runristning L1952:6330
Foto av Runristning L1952:6330
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning? Enligt uppgiftslämnaren fanns det ett stort block på Danielatorpet. På detta block fanns inhuggna tecken liksom runor. Denna sten som var ca 4 m h sprängdes på 1920-talet av uppgiftlämnarens far för att användas till bron vid nya vägen Häradsbäck-Älmhult, vid S spetsen av sjön Femlingen. Stenen stod inpå gaveln på ladugårdsbyggnaden, som fanns på 1920-talet.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Härlunda socken i Älmhults kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Härlunda socken eller Älmhult kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.520927
Longitud: 14.415126
Lämnings-ID: L1952:6330
Riksantikvarieämbetets ID: Härlunda 480
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Älmhult
Socken: Härlunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1952:6330