Runristning L1943:9416, Kalmar 39:1 i Håbo, Uppsala
Foto av Runristning L1943:9416
Foto av Runristning L1943:9416
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Inskrift i tämligen lodrät yta, 1 m h, i avsats nära hörnet i sydsluttning av berg.Inskriften är 1,25x0,35 m och vetter åt S 20cgÖ. (En run-rad. Årtalet 1891). Rev inv 1979. Se skiss i boken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Kalmar socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S sidan av nästan lodrät häll på SV delen (kanten) av bergplatå.Skogsmark.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Kalmar socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.550163
Longitud: 17.533399
Lämnings-ID: L1943:9416
Riksantikvarieämbetets ID: Kalmar 39:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Kalmar
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:9416