Runristning L1943:9376, Jumkil 92:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runristning L1943:9376
Foto av Runristning L1943:9376
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning (sentida) i flyttblock, 8x4,5 m (Ö 15cg N-V 15cg S)och 2,5 m h. Plan mot SÖ sluttande översida, brant sida mot N. Påhögsta delen och på en avsats mot N är runslingor 70 resp 55 cml. Sentida. Se skiss och text i boken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Jumkil socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränsluttning SÖ betad hagmark.

38 m S 10cg V om åkerhörn.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Jumkil socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.948794
Longitud: 17.38154
Lämnings-ID: L1943:9376
Riksantikvarieämbetets ID: Jumkil 92:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Jumkil
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:9376