Runristning L1938:8862, Sorsele 791:1 i Sorsele, Västerbotten
Foto av Runristning L1938:8862
Foto av Runristning L1938:8862
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Sorsele socken i Sorsele kommun (Västerbottens län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Sorsele socken eller Sorsele kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 65.960752
Longitud: 16.213673
Lämnings-ID: L1938:8862
Riksantikvarieämbetets ID: Sorsele 791:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västerbotten
Kommun: Sorsele
Socken: Sorsele
Riksantikvarieämbetets information: » L1938:8862