Runristning JFv1959;99, L1947:497, Hackås 90:1 i Berg, Jämtland
Foto av Runristning JFv1959;99, L1947:497
Foto av Runristning JFv1959;99, L1947:497
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

<fuþorkhniastbmlʀ>

Visa originaltolkning och runtext

fuþarkhnis-mlʀ

fuþarkhnis-mlʀ

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning, i putsen på kyrkvägg, 0,25 m lång med 3-4 cm h runor och ristdjup på ca 1 mm. Ristningen utgörs av fuparken. Runinskriften är nu skyddad genom en järnram med glasruta och en plåtlucka av rostfri plåt.

Ingen ändring vid revideringsinventeringen 2013.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Hackås socken i Bergs kommun (Jämtlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

I korets SV yttre vägg 0,3 m från vinkeln vid långhusets anslutning till koret och 1,3 m över markytan.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Hackås socken eller Berg kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 62.921802
Longitud: 14.504649
Lämnings-ID: L1947:497
Riksantikvarieämbetets ID: Hackås 90:1
Sveriges runinskrifter: JFv1959;99 (Jämtlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Jämtland
Kommun: Berg
Socken: Hackås
Riksantikvarieämbetets information: » L1947:497