Runristning i gravkontext Vg93, L1961:3736, Rådene 6:2 i Skövde, Västra Götaland
Foto av Runristning i gravkontext Vg93, L1961:3736
Foto av Runristning i gravkontext Vg93, L1961:3736
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Rane lät göra denna sten efter Peter, sin fader.

Visa originaltolkning och runtext

+: rani · læt · gæra : sten : þænna : ¶ : a : pætar : faþur : sin :

+: rani · læt · gæra : sten : þænna : ¶ : a : pætar : faþur : sin :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristingen i gravkontext
I beskrivningen av runristingen i gravkontext står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristad gravsten (Vg 93), kalksten (enligt Västergötlands runinskrifter är materialet av sandsten), 1,55 m hög, 0,6 m bred, och 0,15 m tjock. Runhöjd 8-10 cm. Ristningen vetter mot N. Runristningen är gjord kring ett ekerkors i lågrelief. Enligt Västergötlands runinskrifter är stenen av en tidig medeltida typ och inskriften lyder: "Rane lät göra dennas sten efter Peter, sin fader." Uppmålad 1963.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristingen i gravkontexts geografiska plats
Runristingen i gravkontext finns i Rådene socken i Skövde kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:25 m SSÖ om landsvägen.

Runristingen i gravkontexts GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i gravkontext i Rådene socken eller Skövde kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.331553
Longitud: 13.769436
Lämnings-ID: L1961:3736
Riksantikvarieämbetets ID: Rådene 6:2
Sveriges runinskrifter: Vg93 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Skövde
Socken: Rådene
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:3736