Runristning i gravkontext Vg91, L1962:5393, Högstena 22:2 i Falköping, Västra Götaland
Foto av Runristning i gravkontext Vg91, L1962:5393
Foto av Runristning i gravkontext Vg91, L1962:5393
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Hed(?). I barnsäng dog Andreas prästs hustru.

Visa originaltolkning och runtext

-(e)idir : au : b(a)^rne : do : kona ¶ andræsa : præst :

-(e)idir : au : b(a)^rne : do : kona ¶ andræsa : præst :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristingen i gravkontext
I beskrivningen av runristingen i gravkontext står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 91), platsen för. Enligt excerpt tillverkad av sandsten, 1,53 m hög och 0,67 m bred. Runstenen skall ha legat utanför södra kyrkoväggen. Den förvaras nu på Västergötlands museum. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Hed(?). I barnsäng dog Andreas prästs hustru."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristingen i gravkontexts geografiska plats
Runristingen i gravkontext finns i Högstena socken i Falköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

Runristingen i gravkontexts GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i gravkontext i Högstena socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.23241
Longitud: 13.718958
Lämnings-ID: L1962:5393
Riksantikvarieämbetets ID: Högstena 22:2
Sveriges runinskrifter: Vg91 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Falköping
Socken: Högstena
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:5393