Runristning i gravkontext Vg88, L1962:2672, Gudhem 73:1 i Falköping, Västra Götaland
Foto av Runristning i gravkontext Vg88, L1962:2672
Foto av Runristning i gravkontext Vg88, L1962:2672
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Harald gjorde denna gravvård över S… A(men). Ave Maria, gratia plena / Var hälsad, Maria, full av nåd. Låt …

Visa originaltolkning och runtext

: haraldær : gæþ- -ualf (þ)(æ)nna : i(f)(i)(r) : s-…(u)a(r)- : {A} :+ ¶ + {AVE} {MARIA} : grati{A} ⁓ plena : lat : f…ær :

: haraldær : gæþ- -ualf (þ)(æ)nna : i(f)(i)(r) : s-…(u)a(r)- : {A} :+ ¶ + {AVE} {MARIA} : grati{A} ⁓ plena : lat : f…ær :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristingen i gravkontext
I beskrivningen av runristingen i gravkontext står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristad gravhäll i kistform (Vg 88), sandsten, 1,9 m lång, 0,77 m bred och 0,25 m hög. Profilerat tvärsnitt med spår av dekor. Två textband löper på båda sidor om en i botten ryggad sänka längs mitten, nu till stor del bortvittrad och otydlig. Runhöjd 5 cm. En latinsk text (Ave Maria) är delvis i majuskler. Stenen är lodrätt fastsatt på vapenhustes N inre vägg. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Harald gjorde denna gravvård över S ... A(men). Ave Maria, gratia plena. Låt ..."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristingen i gravkontexts geografiska plats
Runristingen i gravkontext finns i Gudhem socken i Falköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:I kyrkans vapenhus.

Runristingen i gravkontexts GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i gravkontext i Gudhem socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.239979
Longitud: 13.554618
Lämnings-ID: L1962:2672
Riksantikvarieämbetets ID: Gudhem 73:1
Sveriges runinskrifter: Vg88 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Falköping
Socken: Gudhem
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:2672