Runristning i gravkontext Vg87, L1962:3244, Gudhem 73:2 i Falköping, Västra Götaland
Foto av Runristning i gravkontext Vg87, L1962:3244
Foto av Runristning i gravkontext Vg87, L1962:3244
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ölver och Torgils lade stenen över Toste, (sin) fader.

Visa originaltolkning och runtext

[au]liʀ · a[uk · þurk]ls · lakþ[u · stin : efr ·] tusta [· faþur] …

[au]liʀ · a[uk · þurk]ls · lakþ[u · stin : efr ·] tusta [· faþur] …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristingen i gravkontext
I beskrivningen av runristingen i gravkontext står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristad gravhäll (Vg 87) i planform, sandsten, fragment av, nu 0,5 m lång, 0,75 m bred (hela bredden) och 0,05 m tjock. Runhöjd 8 cm. Korsdekorerad. Fragmentet är monterat på S vapenhusväggen i ett montage på spånskiva av förekomna delar av hällen. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Ölver och Torgils lade stenen över Toste, (sin) fader."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristingen i gravkontexts geografiska plats
Runristingen i gravkontext finns i Gudhem socken i Falköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:I kyrkans vapenhus.

Runristingen i gravkontexts GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i gravkontext i Gudhem socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.239979
Longitud: 13.554618
Lämnings-ID: L1962:3244
Riksantikvarieämbetets ID: Gudhem 73:2
Sveriges runinskrifter: Vg87 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Falköping
Socken: Gudhem
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:3244