Runristning i gravkontext Vg75, L1961:5965, Västra Gerum 2:1 i Skara, Västra Götaland
Foto av Runristning i gravkontext Vg75, L1961:5965
Foto av Runristning i gravkontext Vg75, L1961:5965
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Åle/Alle lade denna sten efter Öda, sin hustru … mycket god.

Visa originaltolkning och runtext

· ali : lakþi : stin : þasi : uftiʀ : uþu : kunu : s… …u : harþa : kuþa

· ali : lakþi : stin : þasi : uftiʀ : uþu : kunu : s… …u : harþa : kuþa

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristingen i gravkontext
I beskrivningen av runristingen i gravkontext står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten/gravhäll (Vg 75), svart gnejs (enligt Västergötlands runinskrifter är materialet svart granit med gråa inslag), 0,98 m hög och 2,20 m lång (liggande). Runhöjd 13 cm. Runorna är ristade i en rektangulär slinga som innesluter ett kors. Läsningen börjar längst ner till höger vilket visar att stenen ursprungligen legat (se skiss i boken). Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Alle (Åle) lade denna sten efter Öda, sin hustru ... mycket god." Uppmålad 1985.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristingen i gravkontexts geografiska plats
Runristingen i gravkontext finns i Västra Gerum socken i Skara kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenen sitter inmurad i Södra tornmuren till Västra Gerums kyrka. 0,30 m från markytan.

Runristingen i gravkontexts GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i gravkontext i Västra Gerum socken eller Skara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.351891
Longitud: 13.276468
Lämnings-ID: L1961:5965
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Gerum 2:1
Sveriges runinskrifter: Vg75 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Skara
Socken: Västra Gerum
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:5965