Runristning i gravkontext Vg50, L1962:5944, Husaby 19:1 i Götene, Västra Götaland
Foto av Runristning i gravkontext Vg50, L1962:5944
Foto av Runristning i gravkontext Vg50, L1962:5944
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Assur och Sven och Tore, de lade denna sten över sin moder Oluv. Gud hjälpe hennes själ och Guds moder och alla Guds änglar.

Visa originaltolkning och runtext

asur × aui × suin × auk × þorir × þir × lakþu [×] stin × þina × ufir × moþur × sina × oluf × (k)uþ hial(b)i × si(a)l × hinar × auk × kus moþir × auk × alir × kus iklar

asur × aui × suin × auk × þorir × þir × lakþu [×] stin × þina × ufir × moþur × sina × oluf × (k)uþ hial(b)i × si(a)l × hinar × auk × kus moþir × auk × alir × kus iklar

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristingen i gravkontext
I beskrivningen av runristingen i gravkontext står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 50), röd kalksten, 2,28 m hög, 1,05 m bred (N 10°V - S 10°Ö), 0,15-0,17 m tjock. Runhöjd 8-13 cm. Inskrift på den mot Ö vettande, släta sidan. Stenen är rest på ett hugget kalkstensblock, 1,05 x1,05 m stort och 0,1-0,15 m högt. Den stöttas på V sidan av en kraftig järnbalk. Enligt runinskriften har stenen ursprungligen legat. Runorna är inskrivna i en konstfull drakslinga som slutar i en knut högst upp på stenen. Stenen påträffades år 1900 vid en restaurering av kyrkan. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Assur och Sven och Tore, de lade denna sten över sin moder Oluv. Gud hjälpe hennes själ och Guds moder och alla Guds änglar." Uppmålad 1975.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristingen i gravkontexts geografiska plats
Runristingen i gravkontext finns i Husaby socken i Götene kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Sluttning mot S. Kyrkogård.

2,5 m VSV om grusgång. 5 m NNV om bogårdsmur.

Runristingen i gravkontexts GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i gravkontext i Husaby socken eller Götene kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.5248
Longitud: 13.379238
Lämnings-ID: L1962:5944
Riksantikvarieämbetets ID: Husaby 19:1
Sveriges runinskrifter: Vg50 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Götene
Socken: Husaby
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:5944