Runristning i gravkontext Vg46, L1960:2983, Skalunda 49 i Lidköping, Västra Götaland
Foto av Runristning i gravkontext Vg46, L1960:2983
Foto av Runristning i gravkontext Vg46, L1960:2983
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på engelska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

+ m…--ræs--…æ : -…ris…

+ m…--ræs--…æ : -…ris…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristingen i gravkontext
I beskrivningen av runristingen i gravkontext står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Stavkorshäll (enligt Västergötlands runinskrifter är det en liljesten). Hällen (Vg 46) är 1,7 m lång, 0,4 m bred vid fotändan och 0,6 m bred vid huvudändan samt 0,11 m tjock. Kantlisten vid hällens huvudända bär en runinskrift. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "m ...-- ræs --...æ :- ... ris -..." Överförd från Skalunda 7:1(2).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristingen i gravkontexts geografiska plats
Runristingen i gravkontext finns i Skalunda socken i Lidköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Ovanför Skalunda kyrkas vapenhus S portal.

Runristingen i gravkontexts GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i gravkontext i Skalunda socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.551148
Longitud: 13.007601
Lämnings-ID: L1960:2983
Riksantikvarieämbetets ID: Skalunda 49
Sveriges runinskrifter: Vg46 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lidköping
Socken: Skalunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:2983