Runristning i gravkontext Vg44, L1961:4023, Skalunda 6:1 i Lidköping, Västra Götaland
Foto av Runristning i gravkontext Vg44, L1961:4023
Foto av Runristning i gravkontext Vg44, L1961:4023
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… reste stenen efter sina söner, Sven …

Visa originaltolkning och runtext

…(r)iþr × risþi × stin + eftiʀ × sunu × sina × suin × …

…(r)iþr × risþi × stin + eftiʀ × sunu × sina × suin × …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristingen i gravkontext
I beskrivningen av runristingen i gravkontext står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 44), sandsten, 1,05 m hög, intill 1,15 m bred (NV-SÖ) och intill 0,3 m tjock. Runhöjd 14 cm. Inskrift på den mot NÖ vettande sidan. Uttogs 1869 ur Skalunda kyrkas golv. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "... reste stenen efter sina söner, Sven ..."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristingen i gravkontexts geografiska plats
Runristingen i gravkontext finns i Skalunda socken i Lidköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränkrön. Kyrkogård.

13 m SÖ om tomthörn och 9 m NÖ om kyrkogårdsmur vid ingång och 1,5 m SSV om gång, 35 m V om kyrkan.

Runristingen i gravkontexts GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i gravkontext i Skalunda socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.551128
Longitud: 13.006835
Lämnings-ID: L1961:4023
Riksantikvarieämbetets ID: Skalunda 6:1
Sveriges runinskrifter: Vg44 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lidköping
Socken: Skalunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:4023