Runristning i gravkontext Vg42, L1961:3667, Råda 11:2 i Lidköping, Västra Götaland
Foto av Runristning i gravkontext Vg42, L1961:3667
Foto av Runristning i gravkontext Vg42, L1961:3667
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… efter Karl, sin fader, …

Visa originaltolkning och runtext

[…r… …a… …ur auk kur… …s aftiʀ × karl × faþur ⁑ s… …]

[…r… …a… …ur auk kur… …s aftiʀ × karl × faþur ⁑ s… …]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristingen i gravkontext
I beskrivningen av runristingen i gravkontext står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristad gravsten (Vg 42), uppgift om. Uppgift om stenmaterial saknas, beräknad storlek: 1x0,6 m. Enligt Västergötlands runinskrifter fanns det tidigare en runsten i Råda kyrkas sakristietröskel. Stenen är avritad av Brenner (1669) och även omtalad av J Hadorph. 1719 utvidgades sakristian åt N och förmodligen har stenen vid detta tillfälle avlägsnats och förkommit. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "... efter Karl, sin fader, ..."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristingen i gravkontexts geografiska plats
Runristingen i gravkontext finns i Råda socken i Lidköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runristingen i gravkontexts GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i gravkontext i Råda socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.496331
Longitud: 13.092213
Lämnings-ID: L1961:3667
Riksantikvarieämbetets ID: Råda 11:2
Sveriges runinskrifter: Vg42 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lidköping
Socken: Råda
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:3667