Runristning i gravkontext Vg41, L1961:3669, Råda 12:1 i Lidköping, Västra Götaland
Foto av Runristning i gravkontext Vg41, L1961:3669
Foto av Runristning i gravkontext Vg41, L1961:3669
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Tora lät göra (denna gravvård) efter …

Visa originaltolkning och runtext

þura × let × kira × itir × t…

þura × let × kira × itir × t…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristingen i gravkontext
I beskrivningen av runristingen i gravkontext står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristad gravhäll (Vg 41), två fragment, sandsten (enligt Västergötlands runinskrifter är materialet kalksten), 0,93 m hög, 0,57 m bred och 8 cm tjock. Runhöjd 10 cm. Innanför runraden finns ornament av senare ursprung. Runorna imålade med svart färg. Fyndplats för det större fragmentet är okänt (möjligen tagen i kyrkogårdsmuren). Det mindre fragmentet påträffades 1945. Var övriga delar finns är inte känt. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Tora lät göra (denna gravvård) efter ..."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristingen i gravkontexts geografiska plats
Runristingen i gravkontext finns i Råda socken i Lidköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Förvaras i sockenmagasinet vid kyrkan, 29 m NNV om kyrkan.

Runristingen i gravkontexts GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i gravkontext i Råda socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.496623
Longitud: 13.091651
Lämnings-ID: L1961:3669
Riksantikvarieämbetets ID: Råda 12:1
Sveriges runinskrifter: Vg41 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lidköping
Socken: Råda
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:3669