Runristning i gravkontext Vg31, L1960:3216, Järpås 116 i Lidköping, Västra Götaland
Foto av Runristning i gravkontext Vg31, L1960:3216
Foto av Runristning i gravkontext Vg31, L1960:3216
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

<fruþokhniastbmʀ>

Visa originaltolkning och runtext

[+ fuþori · k(h)ias + tblmʀ·]

[+ fuþori · k(h)ias + tblmʀ·]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristingen i gravkontext
I beskrivningen av runristingen i gravkontext står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristad gravhäll (Vg 31), uppgift om. Skall enligt Västergötlands runinskrifter ha varit inmurad i vapenhuset på Järpås gamla kyrka som revs 1805. Den nya kyrkan återuppfördes på samma grund men hällen kunde inte återfinnas. Avbildades första gången av E Brenner 1669. Enligt Västergötlands runinskrifter återger inskriften den yngre runraden.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristingen i gravkontexts geografiska plats
Runristingen i gravkontext finns i Järpås socken i Lidköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

Runristingen i gravkontexts GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i gravkontext i Järpås socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.376539
Longitud: 12.977835
Lämnings-ID: L1960:3216
Riksantikvarieämbetets ID: Järpås 116
Sveriges runinskrifter: Vg31 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lidköping
Socken: Järpås
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:3216