Runristning i gravkontext Vg27, L1960:3119, Häggesled 46 i Lidköping, Västra Götaland
Foto av Runristning i gravkontext Vg27, L1960:3119
Foto av Runristning i gravkontext Vg27, L1960:3119
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… satte stenarna efter Sven(?) …

Visa originaltolkning och runtext

… …ti …(i)na ifti(ʀ) (s)u(i)… …

… …ti …(i)na ifti(ʀ) (s)u(i)… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristingen i gravkontext
I beskrivningen av runristingen i gravkontext står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristat fragment (Vg 27) av en gavelhäll till en gravkista av Husabytyp. Förvaras i Häggesleds kyrkas torn. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "... satte stenen efter Sven(?)."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristingen i gravkontexts geografiska plats
Runristingen i gravkontext finns i Häggesled socken i Lidköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:I Häggesleds kyrkas torn.

Runristingen i gravkontexts GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i gravkontext i Häggesled socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.408054
Longitud: 12.913369
Lämnings-ID: L1960:3119
Riksantikvarieämbetets ID: Häggesled 46
Sveriges runinskrifter: Vg27 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lidköping
Socken: Häggesled
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:3119