Runristning i gravkontext Vg25, L1960:3171, Häggesled 50 i Lidköping, Västra Götaland
Foto av Runristning i gravkontext Vg25, L1960:3171
Foto av Runristning i gravkontext Vg25, L1960:3171
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… lade stenen efter Tord, (sin man el. broder).

Visa originaltolkning och runtext

[… …þi × stin × iftiʀ þorþ b… …]

[… …þi × stin × iftiʀ þorþ b… …]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristingen i gravkontext
I beskrivningen av runristingen i gravkontext står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristat fragment (Vg 25), uppgift om. Avbildad av E Brenner 1669. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "... lade stenen efter Tord, (sin man el. broder)."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristingen i gravkontexts geografiska plats
Runristingen i gravkontext finns i Häggesled socken i Lidköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Vid Häggesleds kyrka.

Runristingen i gravkontexts GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i gravkontext i Häggesled socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.40806
Longitud: 12.913369
Lämnings-ID: L1960:3171
Riksantikvarieämbetets ID: Häggesled 50
Sveriges runinskrifter: Vg25 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lidköping
Socken: Häggesled
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:3171