Runristning i gravkontext Vg24, L1960:3118, Häggesled 45 i Lidköping, Västra Götaland
Foto av Runristning i gravkontext Vg24, L1960:3118
Foto av Runristning i gravkontext Vg24, L1960:3118
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Tord lade stenen …, sin moder.

Visa originaltolkning och runtext

: þo[r]þr : la[gþi ×] stain … : muþur · s…

: þo[r]þr : la[gþi ×] stain … : muþur · s…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristingen i gravkontext
I beskrivningen av runristingen i gravkontext står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristat fragment (Vg 24) av en gavelhäll till en gravkista av Husabytyp. Nederdelen förvaras i Häggesleds kyrkas torn. Ett till fragment från samma sten återfanns 1914 i en stenbro Ö om kyrkan och förvaras idag på Historiska museet (inventerienummer 15310). Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Tord lade stenen ..., sin moder."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristingen i gravkontexts geografiska plats
Runristingen i gravkontext finns i Häggesled socken i Lidköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:I Häggesleds kyrka.

Runristingen i gravkontexts GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i gravkontext i Häggesled socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.408054
Longitud: 12.913368
Lämnings-ID: L1960:3118
Riksantikvarieämbetets ID: Häggesled 45
Sveriges runinskrifter: Vg24 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lidköping
Socken: Häggesled
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:3118