Runristning i gravkontext Vg23, L1962:5183, Häggesled 12:1 i Lidköping, Västra Götaland
Foto av Runristning i gravkontext Vg23, L1962:5183
Foto av Runristning i gravkontext Vg23, L1962:5183
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Tord satte stenarna efter Östen, sin fader.

Visa originaltolkning och runtext

þurþr × sati × stina × iftiʀ × nus(t)in × faþur sin

þurþr × sati × stina × iftiʀ × nus(t)in × faþur sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristingen i gravkontext
I beskrivningen av runristingen i gravkontext står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Gavelhäll med runor (Vg 23), 0,65 x 0,65 m (N-S) och 0,08 m tjock av sandsten (enligt Västergötlands runinskrifter är materialet kalksten) med upptill avrundade hörn. Ristning vetter åt Ö. Runhöjd ca 10 cm. Stenen utgör ena gavelhällen till en tidig medeltida gravvård av Husabytyp. Av den andra gavelhällen (troligtvis Vg 24) finns antagligen ett fragment i kyrktornet och ett fragment på Historiska museet (inventarienummer 15 310). Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Tord satte stenarna efter Östen, sin fader."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristingen i gravkontexts geografiska plats
Runristingen i gravkontext finns i Häggesled socken i Lidköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård. Kyrkan och kyrkogården befinner sig på en flack förhöjning, ca 50 m i diameter och 1 m hög med delvis berg i dagen. På platsen kan ha funnits storhög. Jämnför med närbelägna Bosgården.

21 m V om Häggesleds kyrka.

Runristingen i gravkontexts GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i gravkontext i Häggesled socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.408052
Longitud: 12.912966
Lämnings-ID: L1962:5183
Riksantikvarieämbetets ID: Häggesled 12:1
Sveriges runinskrifter: Vg23, Vg27B, VgATA3940/64
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lidköping
Socken: Häggesled
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:5183