Runristning i gravkontext Vg141, L1962:7086, Mularp 21:1 i Falköping, Västra Götaland
Foto av Runristning i gravkontext Vg141, L1962:7086
Foto av Runristning i gravkontext Vg141, L1962:7086
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… be för …

Visa originaltolkning och runtext

… firir : biþia …

… firir : biþia …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristingen i gravkontext
I beskrivningen av runristingen i gravkontext står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristad gravhäll (Vg 141). Gravhällen är 1,34 m lång, 0,56 m bred och intill 0,18 m tjock. Inskriften är gjord med 4,5-5,0 cm höga runor och är ristade på hällen i dess längdriktning i tre paralella rader (Se skiss i inventeringsboken). Kyrkporten torde vara medeltida med nitade järnplåtar på trädörren. Medeltida dopfunt. På kyrkogårdens SV del ligger i markytan två gravhällar från 1600- eller 1700-talet.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristingen i gravkontexts geografiska plats
Runristingen i gravkontext finns i Mularp socken i Falköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Gravhällen står fastnaglad mot V väggen inne i vapenhuset.

Runristingen i gravkontexts GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i gravkontext i Mularp socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.161682
Longitud: 13.707349
Lämnings-ID: L1962:7086
Riksantikvarieämbetets ID: Mularp 21:1
Sveriges runinskrifter: Vg141 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Falköping
Socken: Mularp
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:7086