Runristning i gravkontext Vg132, L1961:492, Marka 6:1 i Falköping, Västra Götaland
Foto av Runristning i gravkontext Vg132, L1961:492
Foto av Runristning i gravkontext Vg132, L1961:492
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på engelska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

…s…

…s…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristingen i gravkontext
I beskrivningen av runristingen i gravkontext står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Gravstensfragment (Vg 132). Enligt Västergötlands runinskrifter finns det två romanska gravstensfragment i Markas kyrkas vapenhus som sannolikt tillhört samma sten. Dessa skall vara av sandsten och mäter 0,8x0,45 m respektive 0,62x0,45 m med en sammanlagd längd av 1,44 m.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristingen i gravkontexts geografiska plats
Runristingen i gravkontext finns i Marka socken i Falköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:I vapenhuset i Marka kyrka.

Runristingen i gravkontexts GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i gravkontext i Marka socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.158825
Longitud: 13.480959
Lämnings-ID: L1961:492
Riksantikvarieämbetets ID: Marka 6:1
Sveriges runinskrifter: Vg132 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Falköping
Socken: Marka
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:492