Runristning i gravkontext Vg105, L1961:871, Särestad 21:1 i Grästorp, Västra Götaland
Foto av Runristning i gravkontext Vg105, L1961:871
Foto av Runristning i gravkontext Vg105, L1961:871
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Häming lade denna sten efter Stenbjörn, (sin) son. Gud hjälpe hans ande och den heliga sankta Maria.

Visa originaltolkning och runtext

-mekʀ : lakþi : stin : þ(a)nsi · ʀftiʀ : stinbiurn : s… … … : halbi : ut : hans : auk : su : hlka : sata · maria

-mekʀ : lakþi : stin : þ(a)nsi · ʀftiʀ : stinbiurn : s… … … : halbi : ut : hans : auk : su : hlka : sata · maria

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristingen i gravkontext
I beskrivningen av runristingen i gravkontext står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristad gravhäll (Vg 105), granit, 1,9 m hög, 0,65 m bred (N-S) och 0,2 m tjock. Runslingan som avslutas med ett ormhuvud innesluter ett kors. Stenen påträffades 1851 under tröskeln till den södra ingångsdörren i den då rivna, gamla kyrkan. Restes på sin nuvarande plats 1938. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Häming lade denna sten efter Stenbjörn, (sin) son(?). Gud hjälpe hans ande och den heliga Sancta Maria." Uppmålad 1990.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristingen i gravkontexts geografiska plats
Runristingen i gravkontext finns i Särestad socken i Grästorps kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

2,5 m V om V kortväggen i Särestads kyrka, 1,6 m S om S tornväggen.

Runristingen i gravkontexts GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i gravkontext i Särestad socken eller Grästorp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.383313
Longitud: 12.739561
Lämnings-ID: L1961:871
Riksantikvarieämbetets ID: Särestad 21:1
Sveriges runinskrifter: Vg105 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Grästorp
Socken: Särestad
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:871