Runristning i gravkontext Vg10, L1962:9745, Leksberg 13:1 i Mariestad, Västra Götaland
Foto av Runristning i gravkontext Vg10, L1962:9745
Foto av Runristning i gravkontext Vg10, L1962:9745
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Torsten präst.

Visa originaltolkning

tho^rsten ⁓ bri(a)s(t)(e)r

Arkeologisk beskrivning av runristingen i gravkontext
I beskrivningen av runristingen i gravkontext står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Liljesten med runor (Vg 10), sandsten, 1,95 m hög, 0,65 m bred och 0,19 m tjock. Runhöjd 3-4 cm. Ristningen vetter mot V och återfinns på den upphöjda kantlisten. Enligt Västergötlands runinskrifter påträffades den 1916 som tröskel i det år 1742 uppförda vapenhuset. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften:
"Torsten präst." Uppmålad 1990.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristingen i gravkontexts geografiska plats
Runristingen i gravkontext finns i Leksberg socken i Mariestad kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

Intill Leksbergs kyrka.

Runristingen i gravkontexts GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i gravkontext i Leksberg socken eller Mariestad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.683881
Longitud: 13.812973
Lämnings-ID: L1962:9745
Riksantikvarieämbetets ID: Leksberg 13:1
Sveriges runinskrifter: Vg10 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Mariestad
Socken: Leksberg
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:9745