Runristning i gravkontext Sö116, L1983:1505, Sundby 10:1 i Eskilstuna, Södermanland
Foto av Runristning i gravkontext Sö116, L1983:1505
Foto av Runristning i gravkontext Sö116, L1983:1505
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Hane och Sigvid lät göra dessa minnesmärken efter Holmvid, sin fader, och Gyrid efter Holmvid, sin make.

Visa originaltolkning och runtext

× hani : auk : siguiþr : letu : karua : kumbl : þisa : eftiʀ :: hulmuiþ : faþur : sen : auk : kuriþr : eftiʀ : hulmuiþ : buita : sin :

× hani : auk : siguiþr : letu : karua : kumbl : þisa : eftiʀ :: hulmuiþ : faþur : sen : auk : kuriþr : eftiʀ : hulmuiþ : buita : sin :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristingen i gravkontext
I beskrivningen av runristingen i gravkontext står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Lockhäll till Eskilstunakista (trolig) grå kalksten, 2 m l och 0,7 m br. Runhöjd 8-13 cm. Innanför de två runslingorna som följer stenens kanter, vacker ornering i upphöjd relief. Inmurad liggande i väggen på ca 1,3 m h.
Inskriptionen tolkad som: "Hare och Sigvid läto göra dessa minnesmärken efter Holmvid, sin fader, och Gyrid efter Holmvid sin man."
Stenen påträffades 1790 i kyrkans S mur. Den flyttades 1858 till sakristians vägg. Sö 116.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristingen i gravkontexts geografiska plats
Runristingen i gravkontext finns i Sundby socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrka.

V väggen till sakristian.

Runristingen i gravkontexts GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i gravkontext i Sundby socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.433453
Longitud: 16.636091
Lämnings-ID: L1983:1505
Riksantikvarieämbetets ID: Sundby 10:1
Sveriges runinskrifter: Sö116 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Eskilstuna
Socken: Sundby
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:1505