Runristning i gravkontext SmATA-2018-2030, L1955:5680, Hagby 147 i Kalmar, Kalmar
Foto av Runristning i gravkontext SmATA-2018-2030, L1955:5680
Foto av Runristning i gravkontext SmATA-2018-2030, L1955:5680
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… och …

Visa originaltolkning och runtext

…(r) × auk × …

…(r) × auk × …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristingen i gravkontext
I beskrivningen av runristingen i gravkontext står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning. Vid arkeologisk undersökning år 2014 i Hagby kyrka, påträffades ett fragment av ett runristat gravmonument. Beskrivning saknas. (Raä dnr: 3.4.2-4233-2014)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristingen i gravkontexts geografiska plats
Runristingen i gravkontext finns i Hagby socken i Kalmar kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runristingen i gravkontexts GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Hittades 2014 i en gravkammare i östra delen av kyrkan.

Vill du se flera runristningar i gravkontext i Hagby socken eller Kalmar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.554612
Longitud: 16.176673
Lämnings-ID: L1955:5680
Riksantikvarieämbetets ID: Hagby 147
Sveriges runinskrifter: SmATA-2018-2030 (Smålands runinskrifter)
Plats: Hagby kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material: Ljusgrå kalksten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar: Hittades 2014 i en gravkammare i östra delen av kyrkan.
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Kalmar
Socken: Hagby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:5680