Runristning i gravkontext Sm167, L1955:2168, Hossmo 162 i Kalmar, Kalmar
Foto av Runristning i gravkontext Sm167, L1955:2168
Foto av Runristning i gravkontext Sm167, L1955:2168
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

…-ri · li… …

…-ri · li… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristingen i gravkontext
I beskrivningen av runristingen i gravkontext står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, Sm 167, kalksten, 0,35 x 0,23 m st och 0,05-0,06 m tj. Runhöjd ca 0,04 m. Ornamentik i upphöjd relief (rödmålad mot svart bakgrund). Runinskrift i lågrelief (svartmålad mot röd bakgrund).

På vapenhusvinden förvaras ytterligare fyra mindre kalkstensfragment, som inte säkert kunde sägas vara runstensfragment.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristingen i gravkontexts geografiska plats
Runristingen i gravkontext finns i Hossmo socken i Kalmar kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:


På vapenhusvinden
På vapenhusvinden vid revideringsinventeringen 1974.

Runristingen i gravkontexts GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i gravkontext i Hossmo socken eller Kalmar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.637093
Longitud: 16.22503
Lämnings-ID: L1955:2168
Riksantikvarieämbetets ID: Hossmo 162
Sveriges runinskrifter: Sm167 (Smålands runinskrifter)
Plats: Hossmo kyrka
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runristning
Material: Kalksten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Kalmar
Socken: Hossmo
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:2168