Runristning i gravkontext Sm166, L1958:6718, Hossmo 3:2 i Kalmar, Kalmar
Foto av Runristning i gravkontext Sm166, L1958:6718
Foto av Runristning i gravkontext Sm166, L1958:6718
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… denna över … själ …

Visa originaltolkning och runtext

… : þena : yfi… … salu : k-…

… : þena : yfi… … salu : k-…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristingen i gravkontext
I beskrivningen av runristingen i gravkontext står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

(5) Gavelsten till s k Eskilstunakista, del av Sm 166, kalksten, 1,25 x 0,75 m st och 0,05 m tj. Dekorerad med rosett- och slingmönster i lågrelief. Överdelen avslagen.

(6) Gavelsten till sk Eskilstunakista, del av Sm 166, kalksten, 1,32 x 0,72 m st och 0,04 m tj. Dekorerad med rosett-och slingmönster i lågrelief. Överdelen avslagen.

Enligt Smålands runinskrifter utgjorde båda ovan beskrivna gavelstenar delar av en och samma häll. Denna häll delade sig i två lika tjocka skivor när den flyttades upp från sin plats under kyrkgolvet.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristingen i gravkontexts geografiska plats
Runristingen i gravkontext finns i Hossmo socken i Kalmar kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:


I vapenhuset och stigluckan.
I Hossmo kyrkas stiglucka vid revideringsinventeringen 1974.

Runristingen i gravkontexts GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i gravkontext i Hossmo socken eller Kalmar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.637448
Longitud: 16.224677
Lämnings-ID: L1958:6718
Riksantikvarieämbetets ID: Hossmo 3:2
Sveriges runinskrifter: Sm166, Sm168
Plats: Hossmo kyrka
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runristning
Material: Kalksten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Kalmar
Socken: Hossmo
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:6718