Runristning i gravkontext Sm166, L1958:6647, Hossmo 3:1 i Kalmar, Kalmar
Foto av Runristning i gravkontext Sm166, L1958:6647
Foto av Runristning i gravkontext Sm166, L1958:6647
Arkeologisk beskrivning av runristingen i gravkontext
I beskrivningen av runristingen i gravkontext står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

(1) Lockhällsfragment, del av Sm 166, kalksten, 0,64 x 0,64 m st och 0,06 m tj. Runhöjd ca 0,07 m. Runskrift och ornamentik i lågrelief, mycket slitna.

Inskrift enligt Smålands runinskrifter: "...(lade?) denna (sten?) över...själ...".

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristingen i gravkontexts geografiska plats
Runristingen i gravkontext finns i Hossmo socken i Kalmar kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Vid besiktning 1974 fanns nr 1 uppställd i vapenhuset.

Runristingen i gravkontexts GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i gravkontext i Hossmo socken eller Kalmar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.637107
Longitud: 16.225023
Lämnings-ID: L1958:6647
Riksantikvarieämbetets ID: Hossmo 3:1
Sveriges runinskrifter: Sm166, Sm167, SmFv1959;104, SmFv1959;105A, SmFv1959;105B, SmFv1959;105C
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Kalmar
Socken: Hossmo
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:6647