Runristning i gravkontext ÖlKöping2, L1957:2116, Köping 171:1 i Borgholm, Kalmar
Foto av Runristning i gravkontext ÖlKöping2, L1957:2116
Foto av Runristning i gravkontext ÖlKöping2, L1957:2116
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… Gud hjälpe hennes själ och …

Visa originaltolkning och runtext

… …þ hialbi × henaʀ × salu × auk …

… …þ hialbi × henaʀ × salu × auk …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristingen i gravkontext
I beskrivningen av runristingen i gravkontext står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Fyndplats för del av gavelhäll till Eskilstuna kista. Den runristade gavelhällen, kalkflis är 0,8x0,4 m och 0,07 m tj. 1 runslinga löper längs kanten och inramar ett fält fyllt av en drakslinga. Runhöjden är 0,06 m h.

Ca 15 m VSV om nr 1 framkom intill ingången i kyrkogårdsmuren två närliggande kalkstensläggningar, troligen rester av en gång/ trappa i anslutning till kyrkan. Se skiss i boken för nr 1.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristingen i gravkontexts geografiska plats
Runristingen i gravkontext finns i Köping socken i Borgholms kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

Runristingen i gravkontexts GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i gravkontext i Köping socken eller Borgholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.878152
Longitud: 16.718198
Lämnings-ID: L1957:2116
Riksantikvarieämbetets ID: Köping 171:1
Sveriges runinskrifter: ÖlKöping2 (Ölands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Borgholm
Socken: Köping
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:2116