Runristning i gravkontext Öl47, L1957:1856, Köping 168:1 i Borgholm, Kalmar
Foto av Runristning i gravkontext Öl47, L1957:1856
Foto av Runristning i gravkontext Öl47, L1957:1856
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Åsgöt och … efter sin fader(?) Östen.

Visa originaltolkning och runtext

askutr × auk × (þ)-… … …-ʀ × …r sin × (a)u…in

askutr × auk × (þ)-… … …-ʀ × …r sin × (a)u…in

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristingen i gravkontext
I beskrivningen av runristingen i gravkontext står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Fragment, 53 st, och 2 kompletta gavelhällar av runristade Eskilstunakistor, kalkflis. Påträffades på 1950-talet i samband med rivningen av Köpings kyrka. Förvaras i kyrktornet i Köpings kyrka. SHM 25 340. För ytterligare information se det inskannade bokuppslaget under Referens.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristingen i gravkontexts geografiska plats
Runristingen i gravkontext finns i Köping socken i Borgholms kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

Runristingen i gravkontexts GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i gravkontext i Köping socken eller Borgholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.878113
Longitud: 16.718418
Lämnings-ID: L1957:1856
Riksantikvarieämbetets ID: Köping 168:1
Sveriges runinskrifter: Öl47, Öl52, ÖlATA322-4215-2004, ÖlKöping1, ÖlKöping10, ÖlKöping11, ÖlKöping12, ÖlKöping13, ÖlKöping14, ÖlKöping15, ÖlKöping16, ÖlKöping17, ÖlKöping18, ÖlKöping19, ÖlKöping20, ÖlKöping21, ÖlKöping22, ÖlKöping23, ÖlKöping24, ÖlKöping25, ÖlKöping26, ÖlKöping27, ÖlKöping28, ÖlKöping29, ÖlKöping3, ÖlKöping30, ÖlKöping31, ÖlKöping32, ÖlKöping33, ÖlKöping34, ÖlKöping35, ÖlKöping36, ÖlKöping37, ÖlKöping38, ÖlKöping39, ÖlKöping40, ÖlKöping41, ÖlKöping42, ÖlKöping43, ÖlKöping44, ÖlKöping45, ÖlKöping46, ÖlKöping47, ÖlKöping48, ÖlKöping49, ÖlKöping5, ÖlKöping50, ÖlKöping51, ÖlKöping52, ÖlKöping54, ÖlKöping55, ÖlKöping56, ÖlKöping57, ÖlKöping58, ÖlKöping59, ÖlKöping60, ÖlKöping61, ÖlKöping62, ÖlKöping64, ÖlKöping65, ÖlKöping66, ÖlKöping7, ÖlKöping74, ÖlKöping8, ÖlKöping9, ÖlLjung216, ÖlLjung217, ÖlLjung218
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Borgholm
Socken: Köping
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:1856