Runristning i gravkontext ÖgN255, L2012:8503, Herrestad 1:1 i Vadstena, Östergötland
Foto av Runristning i gravkontext ÖgN255, L2012:8503
Foto av Runristning i gravkontext ÖgN255, L2012:8503
Arkeologisk beskrivning av runristingen i gravkontext
I beskrivningen av runristingen i gravkontext står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Ornerad kalkstenshäll 1,78 m lång, 0,54 m bred och 0,10 m tjock bestående av slingornament. Hällen är sammanfogad av 3 delar. Hällen ligger på en 0,25 m hög uppmurad "kista". Fragmentet finns inte med i Östergötlands runinskrifter, men finns med i Nordéns supplement i manuskript.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristingen i gravkontexts geografiska plats
Runristingen i gravkontext finns i Herrestad socken i Vadstena kommun (Östergötlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

(Vapenhus) Kyrka.

Runristingen i gravkontexts GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i gravkontext i Herrestad socken eller Vadstena kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.389983
Longitud: 14.811369
Lämnings-ID: L2012:8503
Riksantikvarieämbetets ID: Herrestad 1:1
Sveriges runinskrifter: ÖgN255 (Östergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Östergötland
Kommun: Vadstena
Socken: Herrestad
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:8503