Runristning i gravkontext ÖgATA351-2875-2013D, L2011:7105, Rinna 174:1 i Boxholm, Östergötland
Foto av Runristning i gravkontext ÖgATA351-2875-2013D, L2011:7105
Foto av Runristning i gravkontext ÖgATA351-2875-2013D, L2011:7105
Arkeologisk beskrivning av runristingen i gravkontext
I beskrivningen av runristingen i gravkontext står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment(?), 0,6x0,25 m och 0,1 m tj. Några runor är ej synliga, men fragmentet är sannolikt från en medeltida gravhäll. Fragmentet ska, tillsammans med ytterligare 3 fragment, ha påträffats i kyrkogårdsmuren. För ytterligare information om fragmentets utseeende se fig sid 1 i det inscannade bokuppslaget under Referens.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristingen i gravkontexts geografiska plats
Runristingen i gravkontext finns i Rinna socken i Boxholms kommun (Östergötlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Runstensfragmentet ligger i en skrubb i kyrkan, med ingång från sakristian.

Runristingen i gravkontexts GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i gravkontext i Rinna socken eller Boxholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.285395
Longitud: 14.958849
Lämnings-ID: L2011:7105
Riksantikvarieämbetets ID: Rinna 174:1
Sveriges runinskrifter: ÖgATA351-2875-2013D (Östergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Östergötland
Kommun: Boxholm
Socken: Rinna
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:7105