Runristning i gravkontext Ög12, L2010:9609, Vårdsberg 174:2 i Linköping, Östergötland
Foto av Runristning i gravkontext Ög12, L2010:9609
Foto av Runristning i gravkontext Ög12, L2010:9609
Arkeologisk beskrivning av runristingen i gravkontext
I beskrivningen av runristingen i gravkontext står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

I kyrkans vapenhus förvaras dessutom två fragment av en eskilstunakista varav ett är 0,85 m hög, 0,45 m bred och 0,1 m tjock, av grå kalksten och det andra är 0,5 m hög, 0,45 m bred och 0,08 m tjock, grå kalksten.

Enligt Östergötlands runinskrifter har fragmenten endast ornament i behåll.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristingen i gravkontexts geografiska plats
Runristingen i gravkontext finns i Vårdsberg socken i Linköpings kommun (Östergötlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Vapenhus

Runristingen i gravkontexts GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i gravkontext i Vårdsberg socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.403951
Longitud: 15.751534
Lämnings-ID: L2010:9609
Riksantikvarieämbetets ID: Vårdsberg 174:2
Sveriges runinskrifter: Ög12 (Östergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Östergötland
Kommun: Linköping
Socken: Vårdsberg
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:9609