Runristning i gravkontext L1960:3173, Vårkumla 70 i Falköping, Västra Götaland
Foto av Runristning i gravkontext L1960:3173
Foto av Runristning i gravkontext L1960:3173
Arkeologisk beskrivning av runristingen i gravkontext
I beskrivningen av runristingen i gravkontext står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Medeltida gravhäll (Vg 138), sandsten, 1,9 m lång och 0,61 m bred. Huggningen utförd i relief. Mittpartiet är prytt med en ranka av kvastpalmetter och är på sidorna begränsat av repstavar. Vid mittpartiets båda ändar samt vid inskriftens början och slut finns reliefhuggna georgskors. Var fram till 1934 inmurad i kyrkomuren. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Här ligga far och son, de två. Hedin och Enar, de hette så."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristingen i gravkontexts geografiska plats
Runristingen i gravkontext finns i Vårkumla socken i Falköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:I Vårkumla kyrkas vapenhus.

Runristingen i gravkontexts GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i gravkontext i Vårkumla socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.073364
Longitud: 13.559302
Lämnings-ID: L1960:3173
Riksantikvarieämbetets ID: Vårkumla 70
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Falköping
Socken: Vårkumla
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:3173