Runristning i gravkontext G32, L1975:1830, Öja 31:3 i Gotland, Gotland
Foto av Runristning i gravkontext G32, L1975:1830
Foto av Runristning i gravkontext G32, L1975:1830
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

söndag (dvs. söndagsbokstav för året) …

Visa originaltolkning

…o : sunutahr … …--…

Arkeologisk beskrivning av runristingen i gravkontext
I beskrivningen av runristingen i gravkontext står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runristad gravhäll, kalksten, 1,02 m x0,92 m, delar av ramlin jen med runinskrift kvar. Sliten. S om och intill nr 1 är: 2) Runris tad gravhäll, kalksten, 1,88x0,97 m. På stenens mitt inmurade i kyrkgo lvet. I korabsidens N skrubb (arkivet) är: 3) Fragment av runris tad gravsten, kalksten, 43x55 cm och 15 cm h. Under golvet i kyrkans långhus är: 4) Kyrkogrund. Vid en arkeologisk undersökning 1988 påträffades lämningar av en äldre kyrka, under den nuvarnade kyrkans golv. Den nuvarande kyrkan är uppförd under 1200-talet. Lämningarna av den äldre kyrkan bestod av murar och sula av sandsten. Murar påträffades både i koret och långhuset. Den äldre kyrkan tolkades ha varit av romansk typ. I koret påträffades, ovan murlämningarna, rester av ett trägolv. Här påträffades pärlor från radband, fönsterglas, keramikskärvor av äldre rödgods, yngre rödgods, stengods, svartgods samt djur- och människoben. Dessutom påträfades 251 mynt slagna under perioden 1200-1500-tal. 2) Runris tad gravhäll, kalksten, 1,88x0,97 m. På stenens mitt

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristingen i gravkontexts geografiska plats
Runristingen i gravkontext finns i Öja socken i Gotlands kommun (Gotlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

I kyrka.
Under tak utanför Öjas kyrkogårdsmur.
Stora mittgången, 1 m V om korsgången.

Runristingen i gravkontexts GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Återfunnen i Öja prästgårds trädgård i ruinen \"Munkkällaren\".

Vill du se flera runristningar i gravkontext i Öja socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.035503
Longitud: 18.299952
Lämnings-ID: L1975:1830
Riksantikvarieämbetets ID: Öja 31:3
Sveriges runinskrifter: G32 (Gotlands runinskrifter)
Plats: Anderse
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material: Grå kalksten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period: Medeltid
Datering: 1300-talet – 1400-talet
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Återfunnen i Öja prästgårds trädgård i ruinen \"Munkkällaren\".
Eventuellt namn:
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Socken: Öja
Riksantikvarieämbetets information: » L1975:1830