Runristning i gravkontext G27, L1975:1846, Öja 32:2 i Gotland, Gotland
Foto av Runristning i gravkontext G27, L1975:1846
Foto av Runristning i gravkontext G27, L1975:1846
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… och … gjorde mig.

Visa originaltolkning

…al--…ri… ok b--a^r kiarþu mik

Arkeologisk beskrivning av runristingen i gravkontext
I beskrivningen av runristingen i gravkontext står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runristad gravhäll, kalksten, 2,20 m l 1,06-1,09 m br och 0,1 1-0,14 m tj. Kors i stenens mitt. Runor längs ramkanten. 11 m Ö o m nr 1 är 2) Runristad gravhäll, kalksten 2,02 m l, 0,73-1,09 m b r och 0,09 m tj. Runor i nedre högra hörnet. Bägge hällarna är sa tta i kyrkogårdsmur.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristingen i gravkontexts geografiska plats
Runristingen i gravkontext finns i Öja socken i Gotlands kommun (Gotlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

20 m Ö om gångväg och 33 m S 5cg V om SÖ hörnet av kyrka samt i N sidan av kyrkogårdsmur.

Runristingen i gravkontexts GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i gravkontext i Öja socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.035094
Longitud: 18.300514
Lämnings-ID: L1975:1846
Riksantikvarieämbetets ID: Öja 32:2
Sveriges runinskrifter: G27 (Gotlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Socken: Öja
Riksantikvarieämbetets information: » L1975:1846